top of page
Dodavatel
Technické služby

Jsme schopni zajistit širokou škálu technických služeb, například elektro práce, instalatérské práce, malířské práce, drobné zámečnické práce, obsluhu kotelen a mnoho dalšího.

Technická administrativa

 

 • Vedení technické dokumentace

 • Vypracování plánu údržby

 • zpracování a pravidelná aktualizace plánů údržby, kontrol a revizí

 • výpočet a stanovení ročních nákladů na provoz objektu

 • návrh optimalizace provozních nákladů

 • zastupování klientů vůči třetí straně

 
 
Havarijní služby
 • Zásah odstranění havárie do smluveného časového limitu

 • Vypracování dokumentace ohlášení poruch, vypracování protokol o odstranění havárie

 • zabránění ohrožení zdraví a života osob v objektu

 • zabránění vzniku větších, případně následných škod na majetku

 • odstranění příčiny poruchy v nezbytném rozsahu

 

 
Údržba TZB
 • evidence závad

 • servisní činnost včetně náhradních dílů

 • běžná denní údržba a kontrola objektu a technických zařízení

 • optimalizace provozu technologií

bottom of page