top of page
požární hadice
Požární servis a poradenství

Zajišťujeme komplexní požární servis a poradenství.

V oblasti hasicích přístrojů
 • opravy

 • servis

 • plnění

 • revize

V oblasti hydrantů
 • vybavení

 • revize

V oblasti požární ochrany

Zajištění činnosti osoby odborně způsobilé dle zákona o PO a souvisejících předpisů

 • vedení dokumentace PO v rozsahu zákona o PO a dalších souvisejících předpisů a vyhodnocení kategorií dle §4 zákona č.237/2000 Sb.

 • provádění odborných školení v oblasti PO - vedoucí zaměstnanci, zaměstanaci, atd.

 • provedení auditů v oblasti PO dle požadavků objednatele

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a poradenství
 • zajištění činnosti osoby odborně způsobilé v BOZP

 • zajištění odborných školení v BOZP

 • zhodnocení rizik v souladu s §132a Zákoníku práce

 • kategorizace prací dle zákona č.258/2000 o Ochraně veřejného zdraví §37

 • provedení auditů v BOZP dle požadavků objednatele

bottom of page