top of page
Stohy papíru
Administrativní práce
  • Provoz recepcí různých kategorií od kategorie profesionální recepce s cizím jazykem v jednotné uniformě až po nižší kategorii vrátných.

  • Správa zasedacích místností s rezervačních systém a jejích obsluha čajového bifé. Technické zajištění místnostních včetně zajištění audio – videa, diaprojektory tabule.

  • Poštovní služby zajistí oběh denní pošty, provoz podatelny.

  • Klíčové a kartové služby – Vedení přehledu vydávání a zpětné přijímání karet, zajišťování a tvorba nových klíčů a karet a zpětné odevzdávání karet.

  • Služby auto provozu – Zajištění údržby vozidel s čištěním a úklidem.

  • Služby v archivu a spisové služby zajištění práce archivu, vkládání a skartace

  • Zásobování tvorba plánu zásobování a zásobování všemi materiálu.

bottom of page