top of page
elektro_chodba_edited.jpg
Revize a zákonné prohlídky

Pro bezpečnost práce (BOZP) je nutné udržovat tak zvané vyhrazená zařízení pod odborným dozorem jinak může dojít k nevídaným škodám. My vám můžeme zajistit evidenci revizí a tak přejít legislativním problému. Při nalezení závad můžeme nabídnout i odstranění těchto závad.

 

Revize vyhrazených elektrických technických zařízení
 • Revize vyhrazených elektrických zařízení a hromosvodů dle vyhl. 73/2010 Sb., ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 a všech dalších předpisů v platném znění

 • Revize spotřebičů a ručního nářadí dle ČSN 33 1600 ed.2 v platném znění

 • Kontroly a ověření strojních zařízení dle ČSN EN 602 04-1, ed.2 v platném znění

 

 

Revize vyhrazených a určených plynovýh technických zařízení v působnosti TIČR a DÚ
 • Odborné prohlídky kotelen dle vyhl. 91/1993 Sb. v platném znění

 • Revize a kontroly plynových zařízení dle vyhl. 85/1978 Sb., vyhl. 21/1979 Sb. a NV č. 352/2000 Sb., ČSN 38 6405 a ČSN EN 12 186 v platném znění

 • Revize a kontroly na UTZ (určená technická plynová zařízení – drážní zařízení) na všech UTZ dle vyhl.100/1995 Sb. v platném znění

 • Měření účinnosti kotlů dle vyhl. 194/2013 Sb. v platném znění

 

 

Revize vyhrazených tlakových technických
 • Revizí tlakových nádob dle ČSN EN 69 0012 a vyhl. ČÚBP č. 18/1979 Sb. v platném znění

 • Zkoušky pojišťovacích ventilů na zkušební stolici

 • Kontroly a kalibrace manometrů

 

 

Revize vyhrazených a určených zdvihacích
 • Revizí a inspekce zdvihacích zařízení dle vyhl. ČÚBP č.19/1979 Sb., ČSN 270142 a ČSN ISO 12480-1, ČSN ISO 9927-1 v platném znění

 • Zvláštní posouzení zdvihadel dle ČSN ISO 12480-2 v platném znění

 • Kontroly vázacích prostředků

 • Revize, kontroly a zkoušky výtahů dle ČSN 27 4002, 27 4007 v platném znění

 

 

Spalinové cesty a komíny

Kontrola a revize spalinových cest

bottom of page